You are here: petrotrans.cz > CS/  O nás/  Naše přednosti
Velikost textu:  A AA
Naše přednosti
Moderní trendy

Sofistikovaný systém dispečinku a logistiky, satelitní navigace a GPS sběr dat z vozidel, teplotní kompenzace coby samozřejmá výbava všech vozidel, spodní plnění u všech souprav, nejmodernější stáčecí skupiny (elektronické měrné tyče), elektronické tachografy, moderní podpůrný software, napojení vlastního IS na IS zákazníků a terminálů - to jsou jen některé z atributů, které nám umožňují cítit se stále špičkou oboru v ČR 

Sp​olehlivost 
Systém řízení kvality, moderní vozový park, důraz na kvalitu a pravidelné proškolování zaměstnanců, periodické prohlídky a certifikace techniky – to vše nám dává jistotu dobře odvedené práce s jediným cílem: maximální jistotou a spokojeností zákazníka 

Operativnost
Výhodná poloha regionálních pracovišť společnosti PETROTRANS a velikost našeho vozového parku nám umožňují okamžitě reagovat na měnící se potřeby zákazníků. Kapacita a struktura vozového parku společně s celoplošným pokrytím ČR nám dává záruku operativního řešení každé nepředvídané situace. Námi aplikovaný systém dispečinku a logistiky umí pružně reagovat na měnící se ceny zboží na trzích přesměrováním nakládky na nejvýhodnější terminály 

Příznivé ceny 
Díky vhodnému rozmístění pracovišť společnosti, efektivní dispečerské práci a vysokému vytížení dopravních prostředků je dosahováno výhodných cen pro zákazníky. Zvlášť zajímavé cenové podmínky můžeme nabídnout v případech vlastního dispečerské řízení zavážených míst, kdy je dosahováno významných úspor spojováním přeprav, protisměrným vytěžováním atd.

 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL