Jste zde: petrotrans.cz > CS/  Právní ujednání
Velikost textu:  A AA
Právní ujednání
Veškerá práva k celému obsahu internetové služby PETROTRANS, s.r.o., jsou vyhrazena. Uživateli je dovoleno stahovat a tisknout celé stránky nebo části internetové služby PETROTRANS, s.r.o., pokud tím nebudou porušena autorská práva nebo práva k zapsané ochranné známce PETROTRANS, s.r.o. Žádná část služby nesmí být vcelku nebo zčásti kopírována, přenášena elektronicky či jinak, upravována, provázána ani použita bez předchozího písemného souhlasu PETROTRANS, s.r.o.

PETROTRANS, s.r.o., pravidelně aktualizuje informace obsažené ve službě, nicméně PETROTRANS, s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za přesnost, aktuálnost a úplnost informací prezentovaných na stránkách služby. Současně si PETROTRANS, s.r.o., vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit službu nebo její část. Rizika plynoucí z použití a uplatnění informací prezentovaných ve službě nesou sami uživatelé. PETROTRANS, s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z použití služby PETROTRANS, s.r.o.​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL